Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

VIKOTE

AZ ADDIKCIÓS ZAVAROK MOTIVÁCIÓS HÁTTERE: KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYEK - absztrakt

2017. március 27. - VIKOTE

Demetrovics Zsolt
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

A motivációs dimenziók szerepét elsőként a serdülőkori alkoholhasználat vonatkozásában hangsúlyozták a kutatók, rámutatva, hogy ezen dimenziók több, mint 50%-ban felelősek az alkoholhasználat magyarázatáért. A kutatások később kiterjedtek más életkori csoportok és más szerhasználati formák, illetve addikciós jelenségek vizsgálatára is, feltárva azokat a motivációs dimenziókat, amelyek meghatározóak az egyes viselkedések alakulásában. Jelen előadás ezen motivációs dimenziók szerepét elsősorban a problémafeltárás és a terápiás lehetőségel szemszögéből mutatja.

NEM-TUDATOS TANULÁSI FOLYAMATOK ÉS INTUÍCIÓ - absztrakt

Németh Dezső
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

Az előadás bemutatja a nem-tudatos tanulási és intuitív döntési folyamatok pszichológiai és idegtudományi hátterét. Továbbá megvizsgálja azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk átírni automatikus és szokásjellegű viselkedéseinket és azt is, hogy ezeket a folyamatokat, hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni. Az előadás tárgyalja az empirikus eredmények pszichoterápiás relevanciáját. 

AZ IFIGHTDEPRESSION© ONLINE ÖNSEGÍTŐ ESZKÖZ HASZNÁLATA MAGYARORSZÁGON - absztrakt

Varga Anna, Tóth Mónika Ditta, Purebl György
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

Bevezetés: Az enyhe és közepes depresszió kezelésében az internet-alapú kognitív viselkedésterápia olyan kiegészítő beavatkozás, amely az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást hatékonyan csökkentheti, és a páciensek önsegítési lehetőségeit is bővíti. Az iFightDepressionÓ eszközt és a hozzá tartozó, depresszióról szóló információs weboldalt az Európai Depresszióellenes Szövetség (EAAD) közreműködésével 9 különböző nyelven – köztük magyarul - egységes struktúrával és tartalommal a téma nemzetközileg elismert szakembereinek részvételével hozták létre. Magyar nyelvre a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet munkatársai fordították és adaptálták, és 2014 óta ingyenesen elérhető segítséget nyújt a pácienseknek a depresszió enyhébb formáival való megküzdésben.

Cél: A háziorvosok és a pszichiátriai ellátórendszer szakembereinek képzése az iFightDepressionÓ eszköz használatáról folyamatosan zajlik, akik saját pácienseik körében a már meglévő kezelés kiegészítéseként ajánlhatják a programot. Az előadás a magyar önsegítő eszközhöz tartozó, bárki számára elérhető, depresszióról szóló információs honlap elégedettségi kérdőívének eredményeit foglalja össze. 

Módszer: A szerzők a weboldal magyar felhasználóinak jellemzőit leíró statisztikai módszerekkel mutatják be.

Eredmények: Az iFightDepressionÓ weboldal látogatói közül az elégedettségi kérdőívet 2014 és 2017 között 106 fő töltötte ki. A kitöltők 31%-a férfi, 69%-a nő, és 61%-uk információért, míg 39%-uk segítségért kereste fel az oldalt.  Életkorban a válaszadók 36%-a 61 év feletti, 26%-a 50-60 év közötti, 11%-a 41-50 éves, 12%-a 31-40 év közötti, 14%-a pedig 30 év alatti. A válaszadók 61%-a találta a weboldalt érthetőnek, 58%-a értékesnek, 53%-a érdekesnek és 58%-a hasznosnak.

Következtetések: Az internet-alapú önsegítő eszköz ígéretes ingyenes kiegészítő beavatkozás, amely jelentős segítséget nyújthat azoknak az enyhe vagy közepes depresszióban szenvedőknek, akik számára a pszichoterápia távolsági vagy anyagi okok miatt nem elérhető. A depresszió súlyosbodásának és a szuicid magatartás megelőzésében is jelentős segítséget nyújthat. Az iFightDepressionÓ önsegítő program a depresszió enyhébb formáinak kezelésében a hazai háziorvosi és pszichiátriai ellátórendszerek egy alternatív terápiás kiegészítő eszköze lehet. 

NEM MINDEN IGAZ, AMI ESZÜNKBE JUT – TUDATOS JELENLÉT ALAPÚ KOGNITÍV TERÁPIA - workshop

Perczel-Forintos Dóra
Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

A délelőtt elhangzó „tudatos jelenlét alapú kognitív terápia” előadás után a műhely során lehetőség nyílik saját élményű gyakorlatok formájában kipróbálnia módszert. A kognitív terápiás eszköztár új, ám ősi bölcsességeken alapuló módszere a jelen valóságára fókuszál, növeli a mentális folyamatokkal kapcsolatos tudatosságot, a gondolatok kíváncsi megfigyelését és elfogadását javasolja. Az eddig megszokott aktív intervencióktól eltérően a passzivitásra, türelemre, ítéletmentességre helyezi a hangsúlyt, amelyet Linehan a valóság radikális elfogadásának nevez.  Ezeknek a készségeknek a gyakorlása hozzásegítheti a résztvevőket ahhoz, hogy felismerjék a hasonlóságokat és különbségeket a korábban ismert ún. „lassító” technikákkal (relaxáció, jóga).    

TUDATOS JELENLÉT (MINDFULNESS) ALAPÚ KOGNITÍV TERÁPIA - absztrakt

Perczel-Forintos Dóra
Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék  

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.

Bővebb információ

A tudatos jelenlét alapú kognitív terápia (mindfulness based cognitivet herapy: MBCT) a kognitív terápiák harmadik hullámának rendkívül érdekes, meglepően hatékony új területe. A „tudatos jelenlét” olyan speciális figyelmi állapotot, tudati beállítódást jelent, amely a jelenre fókuszál, növeli a mentális folyamatokkal kapcsolatos tudatosságot, a gondolatok kíváncsi megfigyelését és elfogadását javasolja. A standard kognitív terápiától eltérően nem akarja megváltoztatni az emocionális distresszt kiváltó negatív gondolatokat, hanem az azoktól való távolságtartásra bátorítja az egyént. Fő üzenete az, hogy a személyiség több és gazdagabb, mint gondolatainak összessége. A depresszióban, szorongásos állapotokban megjelenő negatív gondolatok pusztán tudattartalmak, amelyek lehet, hogy igazak, de lehet, hogy nem: azonban semmiképpen sem azonosak a személlyel. A jelenben való létezés és pl. a kényszergondolatoktól való távolságtartás nagyon hatékony a stresszel kapcsolatos betegségek megelőzésében. A tudatos jelenlét meditáció és stressz csökkentés hatékonyságát számos vizsgálat alátámasztja: jó eredménnyel használták a krónikus fájdalom és krónikus stressz kezelésében. Ma már egyértelműen bizonyított, hogy a tudatos jelenlét alapú kognitív terápia (MBCT) ugyanolyan hatékony a súlyos rekurrens depresszióban a visszaesések megelőzésében, mint a farmakoterápia és ezért a NICE irányelvek is az MBCT-t jelölik meg választandó kezelési módszerként a rekurrens depresszióban. Az MBCT népszerűségét az adja, hogy nemcsak a mentális betegségekben, hanem a mindennapi élet nehézségeivel való megküzdésben is alkalmazható, mert az elvárások helyett elfogadás, ezáltal feszültségcsökkenés, pozitívabb önkép alakul ki. Az MBCT alkalmazása ma már olyan egymástól távolálló területekre is kiterjed, mint az elhízás, az önértékelési zavarok vagy a figyelemzavar területe s erre az előadásban is kitérünk.